top of page

בתקציב מוגבל

לפעמים לא צריך לקחת הלוואה או לשבור חיסכון בשביל לחולל שינוי, להתחדש ולהתעדכן.

זו אחת הדירות שעשיתי בתחילת דרכי כמעצבת פנים ואני אוהבת אותה משום שבמחוות קטנות ובתקציב מאוד מוגבל הצלחתי לחולל שינוי גדול ולגרום לבעלי בית (שחשבו שהתקציב שלהם לא יספיק) להאמין שאפשר לשפץ בכל מחיר.

bottom of page