top of page

לבן ורגוע

זוג ושני ילדיהם קנו דירת 5 חד' בשוהם, שנזקקה לשיפוץ.
זוהי דוגמה טובה לשיפוץ במחיר שפוי עם תוצאה מקסימלית.
העדינות, הרוגע, והשקט המשתקפים בעיצוב גם מאוד מאפיינים את בני הבית.
את חדרי המתבגרים תכננתי בשיתוף מלא עם הילדים שבבית,
כי אני מאמינה שילדים צריכים להיות מעורבים בעיצוב הממלכה שלהם ויודעים בדיוק מה הם רוצים!

bottom of page