top of page

בית בכפר

בית בכפר.jpg

מעט כפרי, חם, מזמין ולא מנקר עיניים היו רק חלק מהבקשות שהופנו אלי ע"י בני הזוג עבורם נבנה הבית הזה. 
במבנה המקורי (שהיה בכלל בית אריזה) היו מגבלות שהיוו עבורי אתגר לא פשוט. התקרה היתה מאוד נמוכה (רק 2.20 ס"מ גובה) מעט פתחים לאיוורור במיקומים לא פונקציונאלים, חגורות בטון וקונסטרוקציית ברזל שבני הזוג ביקשו להסתירה.

 

בתקציב מוגבל ובתכנון מוקפד הצלחנו להיתגבר על כל המיכשולים, להרים את התקרה לגובה 240 ס"מ מבלי להרוס את הגג, לפתוח חלונות ופתחי יציאה על אף הקונסטרוקציה המגבילה הקיימת בקירות ו"להחביא" את רוב העמודים וקורות הבטון שחצו את המבנה לאורכו ולרוחבו. אני מאוהבת בתוצאה!

bottom of page